Søbefæstningen

Denne meget korte gennemgang kan med fordel
suppleres ved opslag i oversigten.

Søbefæstningen blev bygget i tre etaper som gradvist rykkede forsvaret rækkevidden længere væk fra Københavns centrum. De tre linjer: Den Indre-, Den Mellemste og Den Ydre Forsvarslinje blev opført i perioderne 1864-68, 1886-94 og 1910-18.

De tre linjer ses på kortet til højre. Tryk på kortet for at få forstørrelse. Og få i øvrigt mere at vide om de enkelte forter under 'Oversigt'.

Københavns befæstning. Klik for større billede.
Klik på kortet for at få det i stor størrelse.

Den indre linje

Opført 1858-68. Anlægget bestod af kystbatteriet Kalkbrænderi Batteri og søforterne Mellemfort og Prøvestenen. Trekroner fort er en del af den indre linje. Dets historie går helt tilbage til i hvert fald begyndelse af syttenhundredetallet, men blev moderniseret sammen med de øvrige forter i indre linje i 1864-68. Det samlede anlæg blev ved flere lejligheder i årene herefter moderniseret. Formålet med den indre linje var dels at beskytte København herunder flådens anlæg på Holmen dels at sikre frit sejlløb, således at flåden altid ville kunne komme ud.

Den mellemste linje

Den mellemste linje blev opført i perioden 1886-94 og bestod af Charlottenlund Fort, Middelgrundsfortet og Kastrup Batteri. Denne fremskudte linje skulle dække sejlrenderne ved Reden og Hollænderdybet, således at fjenden ikke havde mulighed for at ramme København med moderne langtrækkende skyts. Nord for Charlottenlund Fort og syd for Kastrup Batteri opførtes hhv. Hvidøre Batteri og Avedøre Batteri, som skulle hindre fjenden i at skyde ind i ryggen af landbefæstningen.

Den ydre linje

Opført i perioden 1910-18. Linjen havde til opgave at dække området nordpå mod Vedbæk, at dække Amagers kyst samt at dække dele af Køge Bugt. Linjen bestod af Tårbæk Fort, søfortet Falkfort, Barakke - og Saltholms Batteri på Saltholms vestkyst, Dragør Fort samt Kongelundsbatteri og Mosede Fort. Den ydre linje skulle ud over at holde en søfarende fjende på afstand også sikre mod landgang ved Vedbæk (mest tænkeligt englænderne) og i Køge Bugt (tyskerne). Tårbæk Fort havde opgaven i nord og Mosede Fort havde sammen med Tunestillingen opgaven i syd.

Prøvestenen

Prøvestenen

Mellemfort

Mellemfort
Middelgrunds Fort

Middelgrunds Fort

Charlottenlund Batteri

Charlottenlund Batteri
Flakfort

Tegning af Flakfortet

Barakke Batteri

Barakke Batteri