Søbefæstningen:

Avedøre Batteri


En håndfuld kystartillerister slapper af foran deres store 29 cm haubitzer.

Historie

Avedøre Batteri blev opført i 1892 og var i brug til 1922.

Beskrivelse

Avedørebatteri var administrativt underlagt hæren som en del af Vestfronten. Batteriet var et åbent jordanlæg med forsynet med våd grav.

Opgave

Avedøre Batteri i syd havde i forhold til Vestvolden samme opgave som Hvidøre Batteri i nord, nemlig at hindre beskydning i rykken på de permanente anlæg. Derudover skulle batteriet være med til at hindre en fjendtlig flådes indtrængen i Kalvebodløbet og Store Rende og videre sejlads mod Købehavn sydfra.

Bestykning

Avedøre batteri var i 1918 armmeret med:

• 8 stk. 29 cm (11 tommer) riflede forlade haubitzere.

Der var tale om gamle ombyggede kanoner af tvivlsom kvalitet.

Bemanding

Ukendt.

Find fortet

Fortgrunden er i dag bebygget med villaer, men det øvede øje vil stadig være i stand til at identificere batteriet på Batterivej ca. 800 meter øst for Vestvoldens sydlige fløj.

Hjemmeside

Last updated on February 02, 2013