Nordfronten:

Baunehøj
Stillingen

Akademisk  Skyttekorps marts 1918. Det kunne være ved  Barunehøj?
På øvelse i en feltbefæstet stilling. Kilde: Lindberg

Historie

Stillingen blev opført i 1914 og nedlagt i 1919. Der var tale om en feltbefæstet stilling - skyttegrave og masser af pigtråd - og som sådan kunne den forholdsvis let nedlægges. I tilknytning til stillingen blev der imidlertid opført tre beredskabsrum af beton. Disse var placeret ved Baunehøj i den sydlige udkant af det nuværende DTUs arealer. Disse anlæg blev fjernet i forbindelse med bygningen af DTU i 1961. Der er således ikke spor af stillingen længere.

Beskrivelse

Stillingen blev opført under første verdenskrig og blev efterhånden en temmelig stor sammenhængende feltbefæstet stilling. Fuldt udbygget bestod den af tre fæstningslinjer: Én gående fra Fortun Fort vestpå til Baunehøj og herfra sydpå til fæstningskanalen lidt øst for Lyngby, én gående fra Fortun Fort sydpå over Hvidegårds jorde til Ermelunden, og endelig én gående fra Baunehøj nogenlunde stik vest til Furesøen lidt nord for Frederiksdal. Føstnævnte var den egentlige Banunehøj Stilling og bestod ud over feltbefæstningen af tre betonstøbte beredskabsrum med plads til 250 mand hver, samt 5 små kaponierer, hvorfra pigtråden kunne belyses og flankeres.

Klik for større billede.

Klik på kortet for forstørrelse.
Kilde: Plancheudstillingen om Fortunfortet v. Thorning Christensen

Bestykning

Ukendt. Af Lyngby-Bogen 2008 fremgår det dog, at der har været opstillet batterier ved Hvidegård formentlig bestykket med 29 cm haubitzere - og så har der været opstllet masser af rekylgeværer langs pigtrådsspærringerne.

Magasinet ligger på Ermelundsvej og har muligvis indeholdt ammunition til de omtalte haubitzere.

Ermelundsvej

Bemanding

Beredskabsrummene kunne huse ialt 750 mand.

Opgave

Feltbefæstningerne på nordfronten havde til formål at lukke hullerne mellem forterne. Baunehøjstillingen var imidlertid særlig kraftig, fordi et område ved Mølleåen, der ikke kunne observeres fra hverken Fortun-, Garderhøj- eller Lyngby Fort skulle forsvares selvstændigt herfra.

Find fortet

Der findes ikke synlige rester af stillingen.

Hjemmeside


Billedet fra ca 1957 giver et godt indtryk af Baunehøjstillingens placering. Helsingørmotorvejen løber tværs gennem billedet og Klampenborgvej ses til højre. Kilde din-bog