Nordfronten:

Bernstorffs
Batteri

Historie

Anlægget blev bygget i 1888 og nedlagt i 1920

Beskrivelse

Bernstorffs Batteri var magen til Gentofte Batteri. Det var et åbent jordanlæg stort set bestående af en to meter høj og ti meter bred jordvold bag hvilken kanonerne var placeret. I tilknytning til volden var der syv meter under jorden opført et betonstøbt ammunitionsmagasin.

Opgave

Bernstroffs Batteri havde, sammen med Ordrupkrat- og Gentofte Batteri til opgave at hindre fjendtlig passage via de dæmninger og broer, som krydsede den nordlige oversvømmelse. Batteriet skulle beskytte mod fjendtlig indtrængen over fæstningskanalen mellem Gentofte Sø og Søndersø. Derudover havde anlægget til opgave at hindre en fjendtlig erobring af jernbanebroen over fæstningskanalen ved Ermelunden.

Bestykning

Batteriet var udstyret med fire 9 cm kanoner.

Bemanding

Ukendt

Find fortet

Bernstorffs Batteri lå ved C. L. Ibsensvej og Søtoften. Der er ikke længere synlige rester af batteriet. Oven på det underjordiske ammunitionsdepot, der er beskyttet som fortidsminde, findes i dag en privat villahave.

Hjemmeside

Fæstningsanlæg i Gentofte

I 1920 var der ikke meget tilbage af det stolte batteri. Personen foran udlufningsrøret til det underjordiske ammunitionskammer giver et indtryk af størrelsesforholdene. Kilde: Vestvolden