Søbefæstningen:

Charlottenlund
Fort

Charlottenlund Fort
Charlottenlund Fort - eller Batteri som det hed - under opførelse. Kilde: Thorning Christensen

Historie

Fortet blev bygget i 1886-88 og nedlagt i 1932. I dag er der offentlig adgang, campingplads og restaurant. Og plads til solbadning på en god dag.....

Beskrivelse

Det er et åbent jordværk med en stor betonstøbt ammunitionsdepot placeret i midten som travers. Fortet (eller Batteriet som det oprindeligt hed) er omgivet af en våd grav, og det var udstyret med kiggertstation til afstandsmåling og to 90 cm projektører til natkamp.

Bestykning

Oprindelig var fortet armeret med to 35,5 cm kanoner, der dog blev flyttet til Dragør Fort i forbindelse med en ombygning i 1912. Ved første verdenskrig udbrud var fortet armeret med:

• 12 stk. 29 cm haubitser
• 4 stk. 120 mm kanoner
• 2 stk. maskingeværer til luftforsvar
• 1 stk. 47 mm kanon til luftforsvar

Under krigen blev fortet forstærket tre 150 cm projektører til brug mod fjendtlige fly. Charlottenlund Fort er det eneste, som har bevaret sin hovedarmering.

Haubitzerne på Charlottenlund Fort
Kanonerne gøres klar. Kilde: Tøjhusmuseet

Bemanding

Ifølge Kystartilleriets Tøjmesterkontor bestod bemandingen i oktober 1918 af 395 mand. I februar 1894 var fortet bemandet med 179 mand.

Opgave

Fortet var den del af søbefæstningens mellemste linje og havde til opgave sammen med Middelgrudsfort at hindre fjenden i at komme på skudhold af København nordfra.

Find fortet

Fortet ligger tilgængeligt fra strandvejen lige ved Danmarks Akvarium.

Hjemmeside

Fæstningsanlæg i Gentofte
Charlottenlund Fort

Charlottenlund Fort
Charlottenlund Fort har som det eneste bevaret sin hovedarmering, de ret imponerende 29 cm haubitzere.
Charlottenlund Fort Charlottenlund Fort Charlottenlund Fort
Charlottenlund Fort