Søbefæstningen:


Dragør
Fort

Historie

Fortet blev bygget fra 1910 til 14. Det har gennemgået flere armeringsmæssige ombygninger og i 50'erne blev det nærmest omdannet til luftforsvars fort idet de oprindelig kanoner rettet som søen blev erstattet af antiluftsskyts. Dette blev fornyet en gang i 1980'erne. Det er ikke helt klart hvornår det blev nedlagt som militært anlæg men i dag er der rastaurant og offentlig adgang.

Beskrivelse

Fortet lå oprindeligt på en kunstig ø ca. 400 meter fra kysten. Udbygningen af Dragør Havn har gjort fortet landfast. Det er et betonanlæg bygget op efter en skæv sekskantet grundplan. Størstedelen af armeringen er placeret på betonanlæggets tag.

Opgave

Fortet lå på søbefæstningens yderste linje og havde til formål dels at hindre et bombardement af København fra søsiden dels at sikre indsejlingen til Drogden og sejlløbet mellem Amager og Saltholm mod fjendtlig indtrængen. Derudover skulle fortet være med til at hindre en fjendtlig landgang på Amager.

I halvtredserne blev fortet ombygget og fik først og fremmest luftforsvarsopgaver.

Bestykning

Under første verdenskrigs var fortet bestykket med:

• 4 stk. 35,5 cm kanoner
• 4 stk. 17 cm kanoner
• 4 stk. 120 mm kanoner
• 2 stk. 75 mm kanoner
• 1 stk. 47 mm kanon

Derudover rådede man over en 90 cm projektør til natkamp.

Betykningsmæssigt gennemgik fortet i 50'erne en ombygning til rent luftværnsbatteri bestående af tre dobbelte 40 mm luftværnskanoner. I 80'erne blev det igen ombygget, idet der blev opsat to 75 mm luftværnskanoner.

Bemanding

Ifølge Kystartilleriets Tøjmesterkontor bestod bemandingen i oktober 1918 af 317 mand.

Find fortet

Fortet ligger umiddelbart syd for Dragør Havn og er meget let at finde.

Hjemmeside

Dragør Fort

Skitsen til højre viser dæksplanen fra 1922

En af de store 35,5 cm kanoner, som tyskerne reelt tog alvorligt og indregnede i deres planlægning af et eventuelt angreb sydfra via Køgebugt. Atilleristen til højre i billedet giver et indtryk af størrelsen - se i den forbindelse også projektilet til venstre. Billedet er let photoshoppet.