Nordfronten:


Dyrehave
Stillingen

Lejr i Dyrehaven

Historie

Stillingen blev opført i 1914 og nedlagt i 1919. Der var tale om en feltbefæstet stilling - skyttegrave og masser af pigtråd. Ud over at der måske var lidt flere betonanlæg adskiller Dyrehavestillingen sig ikke grundlæggende fra de øvrige stillinger, som blev opført i forbindelse med første verdenskrig. Den får imidlertid ofte særlig omtale, fordi den var nødvendig i forhold til at lukke hullet i nordfronten. Allerede i 1894, da man indgik forsvarsforliget, som stoppede fæstningsbyggeriet, var man klar over, at Dyrehaven var et af befæstningens svage punkter. Man forsøgte fra militær side - og med nogen held - at opføre diverse anlæg til kompensation herfor uden at kompromitere forliget. Tilfredsstillende var det dog ikke og først i forbindelse med første verdenskrig blev der opført et nogenlunde dueligt anlæg.

Beskrivelse

Dyrehavestillingen beskrev en zig-zag-linje fra Fortunfortet til Taarbæk Fort. Der var tale om en feltbefæstet stilling forstærket med fem betonstøbte dobbeltskaponiere, otte betonstøbte beredskabsrum med plads til hver hundrede mand samt et antal kommandostationer m.v. ligeledes opført i beton.

Klik for større billede.
Klik på kortet for forstørrelse. Kilde: Plancheudstillingen om Fortunfortet v. Thorning Christensen

Bestykning

Ukendt, men der var adskillige kanonbatterier og rekylgeværstillinger knyttet til anlægget.

Bemanding

Ukendt, men beredskabsrummene kunne rumme otte hundrede mand - om det også har været beredskabet under krigen vides ikke.

Opgave

Dyrehavestillingen skulle sammen med Fortun- og Taarbæk Fort beherske Eremitagesletten og området nord herfor og derved lukke hullet i nordfronten.

Find fortet

Stillingens permanente anlæg er i dag dækket af jord og der findes kun synlige rester af stillingen i den udstrækning dyr eller kondiløbere har slidt jorden af og blotlagt betonstumper. Anlæggene er imidlertid (formentlig) indtakte under jorden og er i dag beskyttet som fortidsminde. Man kan flere steder spore anlæggene i landskabet. Billedet viser konturerne af et beredskabskum umiddelbart nord for Slesvigske Sten (i forgrunden).

Dyrehavestillingen
Dyrehavestillingen

Fortunfortet og Tårbæk Fort markeret med rød, forhugget er grønt og Eremitageslottet er markeret med blåt. Mellem de to forter løb Dyrehavestillinge, der skulle lukke 'hullet i nordfronten' markeret med gul. I midten er med rød farve Præstesletteskansen markeret. Den var ikke en del af dyrhavestillingen, som lå lidt længere mod nord. Præstesletteskansen blev sammen med to andre anlæg omført i forbindelse med nogle øvelser i 1894.
Dyrehavestillinge

Udsigt fra anlægget ved Slesvigske Sten over operationsområdet, Eremitagesletten.
På forpost Lægekonsultation i det fri Maden tilberedes
De tre postkort er betitlet hhv. "På forpost", "Lægen giver konsultation" pg "Middagsmaden tilberedes". Det er ikke helt klart hvornår billederne (inkl. billedet øverst på siden og billedet herunder) er taget. Det kunne måske være under øvelserne i 1894 eller 95.
Folkene hviler ud
De gamle postkort her på siden er udgivet af foreningen Fædrelandets Forsvar, som samlede betydelige midler ind til styrkelse af landets militære kapacitet. Billederne er venligst stillet til rådighed af Lars Puggaard.

I forbindelse med nogle øvelser i 1894 og 95 opførtes tre større feltbefæstninger. De to er vanskelige at finde i dag men skansen ved Præstesletten er for så vidt angår selve jordarbejdet nogenlunde indtakt. Den findes et lille stykke syd for Vorteegen, der endnu vokser ca. midt på Præstesletten.