Nordfronten:

Fæstningskanalen

Furesøen skulle i tilfælde af krig forsyne Nordre - og Søndre Oversvømmelse med vand. Der var imidlertid ikke en naturlig forbindelse fra Furesøen til Ermelundens Stemmeværk, hvorfra oversvømmelsen skulle brede sig mod øst og syd til hhv. Klampenborg og Kagsmosen. Det var derfor nødvendigt at bygge Fæstningskanalen. Kanalen bestod af to dele (markeret med råd stiplet linje): Dels en udretning af Mølleåens slyngede forløb fra Furesøen til Lyngby Sø, dels en gravet kanal fra Lyngby Sø (ved Lyngby Hovedgade) til Ermelundens Stemmeværk (markeret med gult) lidt vest vor Ermelundsvej.

For en nærmere beskrivelse af hele oversvømmelsesanlægget og fæstningskanalens funktion i den sammenhæng se Oversvømmelsen

Bygningen af fæstningskanalen var som store dele af fæstningen iøvrigt en relativ ingeniørmæssig triumf, som på en række områder var med til at drive dansk industri og bygningsteknik fremad. Ikke desto mindre var selve byggeriet i aller højeste grad præget af håndkraft, og billederne herunder giver et indtryk af snavset og slidet. Billederne giver også (hvis man ser godt efter) en fornemmelse af hierakiet på arbejdspladsen: En masse arbejdere i dårlige klæder slider i det med tillebør og skovl, mens militærpersoner og mænd i mørke klæder og guldurkæde fra et højre beliggende udsigtspunkt overvåger arbejdet.
Oversvømmelsen

Kortet er fra 1910 og viser Nordre- og Søndre Oversvømmelse samt Fæstningskanalen (markeret med rød stiplet linje). Fæstningskanalen slutter ved Ermelundens Stemmeværk (markeret med gult). Ved at åbne her påbegyndtes opfyldningen af Nordre Oversvømmelse. Den Søndre Oversvømmelse igangsattes ved at åbne sluse VI (markeret med blåt).
Billederne viser byggerierne ved hhv. Lyngby Hovedgade og Frederiksdal. På billedet nederst til højre ses paternosterværket, som blev brugt til at rette Mølleåen ud mellem Furesøen og Lyngby Sø.
Til venstre ses broen, der fører Ermelundsvej over kanalen og til højre ses den nu igen fritlagte stemmeværk ved Ermelunden.