Nordfronten:


Fortunfortet

Fortun Fort

Historie

Fortun Fortet blev bygget i 1891-92. Der var kommadohejsning 20. december 1892. Fortet var aktivt frem til 1920, hvor det sammen med det meste af Københavns Befæstning blev nedlagt som militært anlæg. Efterfølgende har det været udlejet til private formål. Det har bl.a. været champignonfarm og Tivoli har brugt det som fyrværkerilager. I dag er fortet grundsikret men iøvrigt temmelig forfaldent. Det er fredet som fortidsminde.

Beskrivelse

Fortun Fortet er det mindste af forterne på nordfronten. Det er bygget i halvandet dæk og minder temmelig meget om Bagsværd - og Gladsaxe Fort, der dog er i to dæk.

Grundplanet er en ligebenet trekant med en kaponiere placeret i spidsen af trekanten.

Den oprindelige indgang til fortområdet lå længere østpå den den nuværende for enden af Fortvej, og portvagtens lille hus er stadigt bevaret og tjener i dag spejderne som mødelokale.

Fortun Fort
Kaponieren

Fortun Fort
Portvagten

Opgave

Fortet er et såkaldt nærkampfort, og det havde til opgave at sikre nærområdet d.v.s. Eremitagesletten og Lundtoftesletten. Længere sydpå, altså bagved Fortun Fortet bl.a. ved Hvidegård, blev der opstillet kanonbatterier, som havde til opgave at føre fjernkampen - altså kamp hvor fjenden ikke kan observeres direkte.

Bestykning

Fortets hovedbestykning bestod i otte stk. 75 mm hurtigskydende kanoner. De fire var placeret på fortets dæk og monteret i panserforsvindingstårne. Det var disse kanoner, som kunne beskyde den indkomne fjende på Lundtofte- og Eremitagesletten. De havde en rækkevidde på op til 5,6 km.

Til nærforsvar var opstillet to 75 mm kanoner og to rekylgeværer i kaponieren og yderligere to 75 mm kanoner var placeret i struben.

Bemanding

I fredstid (og når det var i brug - for det meste i sommermånederne) var fortet bemandet med 2-3 officerer, 4 underofficerer og 55 mand. Under første verdenskrig var fortet bemandet med 2 officerer, 15 underofficerer og 77 mand.

Find fortet

Der er adgang til fortet fra Dyrehavegaardsvej (umiddelbart inden den løber ud i Hjortekærsvej) og fra Fortunfortvej. Der er endvidere adgang fra Dyrehaven gennem en lille rød port.

Hjemmeside

Fortunfortet.dk

Fortun Fort
Resterne af stormgitret
Fortun Fort

Under første verdenskrig fældede man en del træer i Dyrehavens Indelukke for at sikre frit skud i nordøstlig retning. Fortun Fortet ses nederst til venstre. Øverst til højre ses Taarbæk Fort.
Fortun Fort

Fortun Fort
Fortun Fortet er temmelig forfaldent men dog grundsikret. Billedet herover viser dækslay- outet - de grå ventilhætter viser, hvor kanon- erne var placeret.
Fortun Fort
Fortun Fortet ved kommandohejsningen den 20. december 1892.
Fortun Fort

Fortun Fort
Fortun Fort

Fortun Fort

Fra Fortunfortets indre. Artilleristen er i naturlig størrelse og er placeret i et af rummene beregnet til 8 menige. De øvrige billeder viser dels nederste etage, som indeholdt opholdsrum, køkken, retirade m.v. og øverste etage, som var det operationelle områder, der husede kanonerne og depoter til ammunition m.v.