Nordfronten:

Gentofte
Batteri

Historie

Anlægget blev bygget i 1888 og nedlagt i 1920

Beskrivelse

Gentofte Batteri er magen til Bernstorffs Batteri. Det var et åbent jordanlæg stort set bestående af en to meter høj og ti meter bred jordvold bag hvilken kanonerne var placeret. I tilknytning til volden var opført et underjordisk betonstøbt ammunitionsmagasin.

Opgave

Gentofte Batteri havde, sammen med Ordrupkrat- og Bernstorff Batteri til opgave at hindre fjendtlig passage via de dæmninger og broer som krydsede den nordlige oversvømmelse. For så vidt angår Gentofte Batteri galdt det forsvaret af fæstningskanalen mellem Gentofte Sø og Nordbanebroen. Derud over skulle batteriet hindre fjendtlig overtagelse af Brogårdsvejens bro over fæstningskanalen.

Bestykning

Batteriet var udstyret med fire 9 cm kanoner. Rækkevidde ukendt.

Bemanding

Ukendt

Find fortet

Gentorfte Batteri lå i området ved Fasanhaven, Smakkegårdsvej og Smakkehøj. Der er ikke længere synlige rester af batteriet. Oven på det underjordiske ammunitionsdepot, der er beskyttet som fortidsminde, findes i dag private villahaver.

Hjemmeside

Fæstningsanlæg i Gentofte