Nordfronten:

Hovmarks
Stilling

Historie

Opførelsen blev påbegyndt i 1912 og stod færdigt i 1914. Det blev nedlagt i 1919. Det ene af stillingens to batterier er forsvundet mens det andet er en del af et parcelhus på Solløsevej. Dette er beskyttet som fortidsminde.

Beskrivelse

Anlægget bestod af to betonbatterier indeholdende dels maskingeværer dels diverse udstyr til belysning af Dæmning I, hvis beskyttelse var batteriet hovedopgave. I forbindelse med første verdenskrig blev stillingen udbygget med en feltbefæstning - skyttegrave og pigtråd.

Opgave

Oversvømmelsesområderne havde til formål at hindre fjendens march mod København. Oversvømmelsens havde imidlertid en række svage punkter, som fjenden kunne anvende til fremrykning. Det drejer sig dels om de dæmninger, som hindrede vandet i at løbe ud i Øresund, dels diverse broer m.v. En række mere eller mindre permanente stillinger og værker havde til opgave at kompensere for svaghederne. For så vidt angår Hovmarksstillingen var opgaven at forhindre fjendtlig overgang ved dæmning I.

Bestykning

Batteriet var bestykket med maskingeværer - hvor mange vides ikke.

Bemanding

Ukendt

Find fortet

Hovmarksstillinge lå hvor Solløsevej og Fortunvej mødes. Det ene batteri eksisterer endnu, men er placeret i en ikke offentlig tilgængelig privat have.

Hjemmeside