Søbefæstningen:

Hvidøre
Batteri

Hvidøre Batteri

Historie

Batteriet blev opført i 1892 og nedlagt i 1922. Herefter blev arealet udstykket og solgt og området blev bebygget med villaer. I dag er kun indgangen til magasinet bevaret. Det er fredet som fortidsminde.

Beskrivelse

Batteriet var et åbent jordanlæg bestående af to dobbelte betonbriske (fundamenter til kanoner) adskilt af et ammunitionsdepot.

Bestykning

Under første verdenskrig var anlægget bestykket med:

• 4 stk. 17 cm kanoner

Bemanding

Batteriet var normalt ikke bemandet. Under første verdenskrig var batteriet dog fuldt bemandet med knap 80 artillerister, som var indkvarteret i en til lejligheden opført barakby.

Opgave

Hvidøre Batteri havde til opgave sammen med Middelgrundsfortet og Charlottenlund for at beherske området mellem Middelgrunden og Sjællands Kyst nord for København. Mere specifikt skulle batteriet dels være med til at hindre fjendtlig beskydning ind i ryggen af nordfronten (på samme måde som Avedøre Batteri i syd beskyttede mod beskydning af Vestvolden) dels hindre fjendtlig landgang ved Bellevue og omegn.

Find fortet

Resterne af batteriet findes for enden af Rosavej. Lokale beboere har holdt den militære tradition i hævd og sørget for en ikke ubetydelig armering. Kanonernes oprindelse er ukendt ......

Hvidøre Batteri

Hjemmeside

Fæstningsanlæg i Gentofte
Last updated on April 2, 2013