Søbefæstningen:

Kalkbrænderibatteri

Historie

Opført 1880-81 nedlagt 1909. Det var et åbent jordanlæg placeret på en ø uden for Frihavnen. Ved nedlæggelse blev en del af armeringen, de to 35,5 cm kanoner, flyttet til Dragør Fort.

Beskrivelse

Åbent jordanlæg og betonstøbt ammunitionsdepot placeret på en kunstig ø uden for Frihavnen. Ud over bestykningen var batteriet udstyret med kiggertstation til afstandsmåling. Batteriet havde ikke projektører.

Opgave

Batteriet havde som en del af søbefæstningens inderste linje til opgave at holde fjenden væk fra Københavns centrum. Det er uklart om batteriet havde yderligere specifikke opgaver.

Bestykning

To 35,5cm kanoner, to 47 mm hurtigskydende kanoner samt to mitrailleuser.

Bemanding

Ukendt

Find fortet

Der findes i dag ikke synlige rester af batteriet. Batteriet lå hvor Billedvej i Frihavnen ligger i dag.

Hjemmeside