Søbefæstningen:

Kongelunds
Fort

Kongelunds Fort

Historie

Kongelunds Fort blev bygget i 1914-16 og blev nedlagt som militært anlæg i 1982, hvorefter det overgik til Dragør Kommune. I sin sidste aktive tid fungerede fortet som raketbase og det bære meget præg af 60'ernes - i forhold til det oprindelige Københavns Befæstning - meget kedelige byggestil. Besøg kun fortet i godt vejr - ellers er det for kold-krigs-deprimerende ......

Beskrivelse

Fortet er et åbent firkantet jordanlæg med diverse betonstøbte bygninger i voldene. I midten er placeret en stor fritstående betonstøbt kasserne.

Fortet er omgivet af en våd grav, som ses på flere af billederne.

Kongelunds Fort

Opgave

Fortet havde til opgave sammen med Avedøre Batteri at hindre fjendtlig indtrængen i den nordlige del af Køge Bugt og sammen med Dragør Fort at beherske området syd og sydøst for Amager.

Bestykning

Fortet var oprindeligt, d.v.s. omkring første verdenskrig, armeret med:

• 4 stk. 29 cm haubitser
• 4 stk. 75 mm kanoner
• 2 stk. 47 mm kanoner

De fire 29 cm haubitzere stod oprindeligt på Lynetten. Der blev under krigen opsat to rekylgeværer til luftforsvar.

Til støtte for aktiviteterne var fortet desuden forsynet med to 150 cm projektører.

Som alle forterne med lang levetid blev Kongelundsfort omarmeret flere gange og det endte sin militære løbebane som raketbatteri.

Bemanding

Ifølge Kystartilleriets Tøjmesterkontor bestod bemandingen i oktober 1918 af 191 mand.

Find fortet

Der er offentlig adgang (også selvom fortet tager sig noget kold-krigs-utilnærmeligt ud). Det ligger som nabo til Kongelundshallen på Kalvebodvej 233.

Hjemmeside

Kongelunds FortKonglundsfortet har haft en lang aktiv karrierer, hvilket mange koldkrigslignende installationer vidner om. Kongelunds Fort Kongelunds Fort

Kongelunds Fort Kongelunds Fort Kongelunds Fort
Kongelunds Fort Kongelunds Fort