Københavns befæstning i oversigt

Københanvs Befæstning er kæmpestor: Læs mere om de enkelte forter


Avedøre Batteri Bagsværd Fort Bernstroffs Batteri Buddinge Batteri Charlottenlund Fort Christiansholms Batteri Dragør Fort Baunehøj Stillingen Dyrehavestillingen Flak Fort Flak Fort Fortun Fort Gentofte Batteri Garderhøj Fort Gladsaxe Fort Hovmarksstillingen Hvidøre Batteri Kalkbrænderi Batteri Kastrup Fort Kongelunds Fort Luftforsvar Lynetten Lyngby Fort Lynæs Fort Masnedø Fort Mellem Fort Middelgrunds Fort Mosede Fort Nordfronten Oversvømmelsen Ordrupkrat Batteri Prøvestenen Saltholm Skovskansen Sydamagerstillingen Spodsbjerg Batteri Strickers Batteri Sydfronten Søbefæstningen Taarbæk Fort Tinghøj Batteri Trekroner Fort Tunestillingen Tømmerupstillingen Vangede Batteri Vestfronten Vestvolden Vintappergårdsstillingen Dyrehavesstillingen

Kør musen hen over markeringerne på kortet og få mere at vide om Københanvs Befæstning og de enkelte anlæg. De røde trekanter

angiver landbefæstningens forter, de grønne firkanter er landbefæstningens batterier og stillinger. Den tykke sorte linje vest for København angiver

Vestvoldens forløb. De blå trekanter markere de anlæg, som sorterede under søbefæstningen. Nederst på siden findes en alfatbetisk oversigt.


Det kan være vanskeligt at danne sig et overblik over hele det store samlede byggeri, som Københavns Befæstning er. Det er heller ikke let - i hvertfald ikke for lægmand - at forstå den militære logik, som ligger bag værkernes placering. I et forsøg på at gøre noget ved det, har vi lavet en oversigt, som indeholder en kortfattet beskrivelse af alle befæstningens større anlæg, d.v.s. en oversigt over anlæggenes historie, indretning, funktion, bestykning og henvisning til eventulle hjemmesider samt (så vidt det har været muligt) billeder af anlægget, som det ser ud i dag. Endvidere er der en kort vejviser. Som indledning til oversigten kan du med fordel læse siden København har altid været befæstet. Dér vil du i oversigtsform få serveret noget af baggrundshisto-rien og principperne bag fæstningens udseende.

Oplysninger i oversigten er dels hentet fra nettet dels fra det ret omfattende materiale, som er tilgængeligt i bogform. Hovedleverandører af leksikale data samt ældre billeder skal dog fremhæves her:

Thorning Christensen, O. Andersen, A. Hvidt samt S. H. Schultz. En oversigt over de anvendte kilder findes i afsnittet om kilder. De nye billeder af forter og anlæg har vi stort set selv bidraget med. Brug dem gerne! Kortudsnittene er taget fra www.befaestningen.dk.

Der er to indgange til de leksikale opslag: Enten kan du føre musen over nedenstående kort. Når du 'rammer noget' vil navnet på opslaget blive vist og du kan klikke dig videre, eller du kan bruge den alfabetiske liste vist nederst på siden.

Fort Sjælland. Klik for større billede.
Oversigt over befæstningens udbredelse over Sjælland. Klik på kortet for forstørrelse.

Alfabetisk oversigt over forter og anlæg.

Avedøre Batteri

Bagsværd Fort

Baunehøjstillingen

Bernstorffs Batteri

Buddinge Batteri

Charlottenlund Fort

Christiansholms Batteri

Dragør Fort

Dyrehavestillingen

Fortun Fort

Flak Fort

Garderhøj Fort

Gentofte Batteri

Gladsaxe Fort

Hovmarksstillingen

Hvidøre Batteri

Hullet i Nordfronten

Kalkbrænderi Batteri

Kastrup Fort

Kongelunds Fort

Lynetten

Lyngby Fort

Lynæs Fort

Masnedø Fort

Mellem Fort

Middelgrund Fort

Mosede Fort

Nordfronten

Ordbog

Ordrupkrat Batteri

Oversvømmelsen

Prøvestenen

Saltholm Batterier

Sydamagerstillingen

Spodsbjerg Batteri

Strickers Batteri

Sydfronten

Søbefæstningen

Tinghøj Batteri

Trekroner Fort

Tunestillingen

Taarbæk Fort

Tømmerupstillingen

Vangede Batteri

Vestfronten

Vestvolden

Vintappergårdsstillingen