Søbefæstningen:

Lynæs Fort

Lynæs Fort

Historie

Lynæsfort blev bygget 1914-16 og hejste kommando den 16. maj 1916.

Under den anden Verdenskrig blev de to 120 mm kanoner i 1941 afleveret til den tyske værnemagt, der opstillede dem sammen med to tilsvarende kanoner fra Borgsted Batteri i et batteri ved Gedser, hvorfra de året efter blev flyttet til et batteri syd for Løkken. Fra 1949 til 1960 blev fortet benyttet som skolefort for kystbefæstningen og i 1962 overgik det til at være kursusinstitution for forsvaret.

Beskrivelse

Fortet har et firkantet grundrids og består af af en fortkerne omgivet af en våd grav. Fortkærnen er bygget op omkring en fortgård, der på vestsiden har en kasematbygning indeholdende depot, mandskabsrum, minestation m.v.. Skytset var placeret oven på kasematbygningen. På nord- og østsiden har høje volde med betonstøbte rekylgeværstillinger. Adgangen til fortet sker på sydsiden over en dæmning, der kan beskydes fra en kaponiere i kasematbygningen. Skytset var opstillet på betonbriske med hovedskudretning fra nordvest til sydøst.

Opgave

Fortet havde til opgave at beskytte minefelterne i Isefjordens indløb og at hindre fjendtlige enheder i at sejle ind i Isefjord og Roskildefjord.

Bestykning

Bestykningen bestod i 1918 af to stk. 120 mm - og fire stk. 75 mm kanoner samt 24 rekylgeværer.

Bemanding

Fortet var bemandet med 200 kystartillerister, der dog for størstedelen blev indkvarteret uden for selve fortet.

Find fortet

Fortet findes let lidt syd for Hundested Havn. Der er ikke offentlig adgang.

Hjemmeside

Jeg har ikke kunnet finde ret meget materiale om fortet og ovenstående er stort set afskrift efter Kystartilleriforeningens hjemmeside
Lynæs Fort Lynæs Fort

Lynæs Fort
Lynæs Fort Lynæs Fort Lynæs Fort
Lynæs Fort Lynæs Fort Lynæs Fort
De to billeder nederst til højre er fra Skansen lidt nord for Hundested. Skansen har ikke noget med Spodsbjerg Batteri at gøre, men var i funktion under englandskrigene 1801-7. Der er ikke rester af Spodsbjerg Batteri, som dog må have ligget i nærheden? Øvrige billeder er fra Lynæs Fort.