Søbefæstningen:

Lynetten

Lynetten

Historie

Lynettens historie går helt tilbage til 1767 men blev dog først armeret i 1848. Anlægget havde forskellige opgaver helt frem til 1962, hvor det blev endelig nedlagt som batteri. En del af anlægget blev fjernet i 70'erne, hvor det lagde grund til renseanlægget af samme navn. Resterne af anlægget er stadig i forsvarets eje.

Beskrivelse

Skitsen herunder viser fortet, som det så ud i 1894. Det var et åbent jordanlæg med fire betonstøbte traverser hvoraf de to midterste indeholdt beredskabsrum og de to på fløjene indeholdt ammunitionsdepoter.

Prøveskydning af 29 cm haubitz

Opgave

Lynetten tilhørte søbefæstningens inderste linje og havde nærforsvaret af indsejlingen til Københavns Havn som opgave.

Bestykning

Som et af anlæggene med en lang historie er det naturligvis blevet omarmeret flere gange. Op mod første verdens krig var fortet bevæbnet med fire 29 cm haubitzere og tre 47 mm kanoner samt femten mindre og noget bedagede kanoner.

Som et udtryk for, at søbefæstningens inderste linje efterhånden mistede militær betydning, blev de store haubitzere flytte til Kongelunds Fort og i 1918 var Lynetten derfor kun bevæbnet med:

• 4 stk. 15 cm kanoner
• 1 stk 75 mm kanon til luftforsvar
• 2 stk. 47 mm kanoner til luftforsvar

Derudover rådede man over to 90 cm projektører til natkamp.

Frem til 1962 blev anlægget omarmeret flere gange, og så vidt jeg kan se følger ameringen den generelle tendens: At anlæg, der lå tæt på København, efterhånden blev ombygget til at kunne håndtere antiluftskytsopgaver.

Bemanding

I 1864 var fortets bemanding sat til 165. Ifølge Kystartilleriets Tøjmesterkontor bestod bemandingen i oktober 1918 af 173 mand. I februar 1894 var fortet bemandet med 289 mand.

Find fortet

Resterne af batteriet ligger ved renseanlægget. Særdeles mange gule skilte gør opmærksom på, at der abslout ikke er offentlig adgang

Hjemmeside

Lynetten

Lynetten
Lynetten

Skitsen herover viser Lynettens armering i slutningen af attenhundredetallet. Billederne til venstre viser et ufrivilligt godt camoufleret Lynettefort fra sø- og landsiden. Rasende mange gule skilte gør opmærksom på, at der er 'Adgang forbudt'. Billederne er taget i sommeren 2009.