Nordfronten:

Lyngby
Fort

Lyngby Fort

Historie

Lyngby Fort, tidligere Gammelmosegård Fort, blev færdigbygget i 1892 og nedlagt i 1920. Udgifterne forbundet med opførelsen udgjorde 1.166.500 kr. og blev delvist dækket af en privat indsamling foranstaltet af foreningen ”Den frivillige Selvbeskatning til Forsvarets Fremme”.

Efter afslutning af den militære opgave blev fortet solgt til en privat entreprenør, som afmonterede hvad der var af omsættelige jerndele. Fortet fungerede i en periode som husvildebolig og senere som fabriksanlæg. I 1979 blev fortet overtaget af det offentlige og er i dag fredet som fortidsminde.

Beskrivelse

Lyngby Fort er grundlæggende opbygget som de øvrige trekantede forter (Bagsværd-, Glasaxe- og Fortun Fort), og har et trekantet grundrids med en kaponiere placeret i trekantens toppunkt. Fortet er omkranset af en tør grav og en ca. to meter høj betonmur, oven på hvilken der var monteret et mellem 2 og 3 meter højt stormgitter.

Fortetbygningen er støbt i beton og opført i to etager. Øverste etage var indrettet til krig og domineret af de mange kanon- og udkigstårne. Nederste etage husede atilleristerne med hvad det krævede af opholdsrum, lager, køkkener, toiletter o.s.v.

Den teknologiske udvikling tog sin pris, og som mange af de øvrige stillinger og forter i Københavns Befæstning blev også Lyngby Fort udbygget med generator og projektøranlæg til natlig krigsførelse.

Billederne til højre viser Lyngby Fort under opførelse.

Lyngby Fort

Lyngby Fort

Opgave

Lyngby Fort havde til opgave at forsvare passet ved Nybro og forhindre en fjendtlig besættelse af området syd for Lyngby Sø. Derudover skulle fortet sammen med Garderhøj Fort beherske området mod øst frem til Hvidegård ved Klampenborgvej og Baunehøjstillingen, som lå hvor DTU ligger i dag.

Bestykning

Lyngby Fort var ualmindeligt tungt armeret. Den primære bestykning bestod af to tårne med hver to langløbede 15cm kanoner. Rækkevidde 5,5 km. Mellem disse to tårne var placeret tre tårne med hver én kortløbet 15cm kanon (rækkevidde ukendt). Derudover var der placeret to 75mm hurtigskydende kanoner med en rækkevidde på 5,6 km. i forsvindingstårne. O. Andersen bemærker, at ildkraften var imponerende, men at de mange tårne kunne komme i en noget uheldig karambolage med hinanden.

Til nærforvaret var Lyngby Fort udstyret med to 47mm hurtigskydende kanoner og to mitrailleuser placeret i kaponieren. Derudover var der placeret to 47mm hurtigskydende kanoner i struben (området ved indgangen til fortet) og 4 mitrailleuser. Disse våben var suppleret med en ti-løbet mitrailleuse i et forsvindingstårn placeret foran den primære bestykning på fortdækket.

Bemanding

I fredstid bestod bemandingen af 4 officerer, 12 underofficerer og 122 meninge. Under første verdenskrig øgedes bemandingen med 2 officerer, 23 underofficerer og 170 menige.

Find fortet

Fortet er offentligt tilgængeligt og ligger vest for Lyngby ved Glaciet.

Hjemmeside

Lyngby Fort

Billedet herover viser kaponieren. I midten ses indgangen til fortet (med den obligate graffity). Til højre ses betonmuren, som afgrænser fortlegemet fra den tørre grav. Oven på muren stod oprindeligt et stormgitter. Billedet er taget fra en position i den tørre grav; i baggrunden ses kaponieren.
Lyngby Fort Lyngby Fort
Lyngby Fort