Masnedø
Fort

Historie

Masnedø Fort blev opført i årene 1912 til 15. Kostprisen var kr. 445.000 inklusiv ekspropriering af 45.000 kvadratmeter jord. I 1948 blev det ombygget og fungerede herefter som minedepot og værksted. I 1952 blev fortet officielt - som det hedder - derangeret til Minedepot Masnedø. Fortet udtrådte endeligt af det militære beredskab i 1973 ved nedlæggelsen af minedepotet. Herefter var fortet i Vordingborg kommunes eje og i en periode brugte hjemmeværnet det.

I 1994 købte Vordingborg Kommune fortet (igen) og året efter blev det fredet som nationalt fortidsminde. Fortet har gennemgået en hvis renovering og fremstår nu nognelunde grundsikret. I dag bruges fortet - ud over som udflugtsmål - til udstilliger og en sjælden gang som scene for lokal rockmusik.

Masnedø Fort kan ikke ses uafhængigt af Borgsted og Hårbølle Batteri, idet de tre anlæg løste en fælles opgave. De to batterier blev opført i hhv. 1917 og 1914-15.

Beskrivelse

Masnedø Fort er som bl.a. Fortun og Lyngby Fort konstrueret som en ligebenet trekant jf. tegningen herunder. Fortet var til selvforsvar forsynet med kaponiere placeret centralt på fortets strube samt saillantkaponiere placeret i forttrekantens toppunkt.

På fortdækket var hovedbestykningen placeret og selve den kassematerede kerne indeholdt kommandostation, ildledelse, depot og mandskabsrum m.v. Den menige besætning var indkvarteret på 10-mandsstuer i kasemattens nordvestlige lave del. På første sal i den nordøstlige del var chefen, officererne, lægen og telegrafisten indkvarteret fortrinsvis på eneværelser. På officersgangen var tillige officerskøkken og -messe samt baderum med varmt vand og toilet med træk og slip.

Hårbølle Batteri var var et åbent firkantet jordværk. Borgsted Batteri var i forhold til Hårbølle et noget kraftigere værk opført i beton.


Oprationsområdet syd for Sjælland


Mandskabsrum på Masnedø Fort

Opgave

Masnedø Fort og de to batterier havde til sammen til opgave dels at beskytte mod fjendtlig indtrængen i farvandet herunder beskytte de udlagte minefelter, dels at beskytte egne flådestyrker for så vidt disse befandt sig i farvandet. Det var iøvrigt planen at lægge en flådehavn mellem Sjælland og Masnedø - planen blev dog skrinlagt.

Bestykning

Masnedø Fort var bestykket med to 15 cm og fire 12 cm kanoner samt to 12 cm haubitzere. Dertil kommer et antal midre våben, rekylgeværer og mitrailleuser m.v., til nærforsvar. Hertil kommer diverse supplerende udstyr i form af projektører og optisk udstyr m.v.

Borgsted Batteri var bestykket med to stk. 120 mm hurtigskydende stålkanoner, to stk. 75 mm hurtigskydende stålkanoner samt 6 stk. 8 mm rekylgeværer.

Hårbølle Batteri var bestykket med to stk. 75 mm hurtigskydende stålkanoner.

Bemanding

Opgivet til 225 kystartillerister ialt.

Find fortet

Fortet findes let. Det ligger 3-400 meter syd for den lille bro fra Sjælland til Masnedø. Drej til højre ad Fortvej, når du komme nordfra.

Hjemmeside

Der findes en udmærket hjemmeside om Masnedø Fort. Nærværende side bygger i alt væsentligt på oplysninger herfra.

En betonbriske

Madsnedø Fort
Udsigt over operationsområdet. Storstrømsbroen anes yderst til venstre.
Borgsted Hårbølle
Haarbølle og Borgsted batterier fotograveret en gang i 50'erne.