Søbefæstningen:

Mellem
Fort


Thorning Christensens arkiv

Historie

Fortet blev opført i perioden fra 1860-30 og nedlagt i 1932. I 1966 blev fortet solgt til Københavns Kommune. Fortet dannede spidsen på den halvø, som blev anlagt til Amagerværket, og befæstningen blev jævnet med jorden i forbindelse med opførelsen af værket. Der eksistere ikke længere synlige rester af fortet.

Beskrivelse

Mellemfortet var en aflang jord- og betonkonstruktion forsynest med tre traverser, indeholdende betonstøbte ammunitionsmagasiner og belægningsrum. Fortet var forsynet med kikkertstation til observation og afstandsmåling og en projektør til natlig kamp. Der var et lille havneanlæg knyttet til fortet.

Formål

Mellemfortet havde til formål at holde fjenden ude af Kongedybet (farvandet mellem Middelgrund og København) og den sydlige del af Hollænderdybet (farvandet mellem Middelgrund og Saltholm).

Bestykning

Den oprindelige bestykning (1868) fjorten 84 mm granat karnæsker og to 168 mm morterer. I 1880'erne blev denne armering udskiftet og i 1918 rådede man over:

• 2 stk. 35,5 cm kanoner
• 4 stk. 24 cm kanoner
• 2 stk 47 mm kanoner
• 2 stk rekylgeværer til luftforsvar

Til støtte rådede man endvidere over en 90 cm projektør til natkamp.

Bemanding

I 1864 var Mellemfortet bemandet med seks officerer og underofficerer og 77 menige, herunder en hornblæser. Ifølge Kystartilleriets Tøjmesterkontor bestod bemandingen i oktober 1918 af 200 mand. I februar 1894 var fortet bemandet med 191 mand.

Placering

Der findes ikke tilgængelig rester af anlægget.

Kanon renses
På billedet til venstre rengør kystartilleristerne kanonen. Det er usikkert om billedet er fra Mellemfortet.
Last updated on April 2, 2013