Søbefæstningen:

Middelgrunds
Fort

Middelgrunds Fort
Udsnit af postkort visende Middelgrundsfortet - formentlig fra 30'erne.

Historie

Fortet blev opført i perioden 1890-94 på Middelgrunden nordvest for Saltholm. Det blev opført samtidig med Charlottenlund- og Kastrup Fort og tilhører således søbefæstningens mellemste linje. Som militært anlæg blev fortet nedlagt i 1984. Under socialminister Karen Jespersens regimente fungerede fortet en overgang som flygtningedepot. Det blev stoppet og i dag bestyrer Foreningen Middelgrundsforetet øen. Fortet er offentligt tilgængelig.

Beskrivelse

Fortet er som Flakfortet bygget på en kunstig ø omkranset af en dækmole, som beskytter øen mod havet og giver anlægget en havn.

Opgave

Ved fortets opførelse havde det til opgave sammen med Charlottenlund- og Kastrup Fort at rykke linjen, hvorfra en fjende kunne beskyde København effektivt, længere væk fra byens centrum. Den artilleriteknologiske udvikling havde gjort den inderste linje uegnet hertil.

Middelsgrundsfortet kunne endvidere sammen med Flakfortet reelt hindre nord-sydgående trafik i Øresund ved at lukke Hollænderdybet mellem de to forter og Flinterende mellem Saltholm og Sverige. En sådan lukning ville hindre den tyske flåde i at komme ud (indtil Kielerkanalens åbning i 1895) i Nordsøen og - vigtigere - hindre den engelske flåde i at angribe Tyskland fra nord.

Bestykning

Fortet fik en lang militær karrierer og har derfor været omarmeret flere gange. Ved opførelsen var det bestykket med fem 30,5 cm, tolv 17 cm, seks 120 mm og syv 37 mm kanoner. Fortet blev under førstre verdenskrig delvist omarmeret og samlet set bestod den under krigen af:

• 5 stk 30,5 cm kanoner
• 12 stk 17 cm kanoner
• 6 stk. 120 mm kanoner
• 4 stk. 75 mm kanoner heraf en til luftforsvar
• 1 stk. 47 mm kanon
• 2 stk. rekylgeværer til luftforsvar

Derudover var fortet udstyret med to 150 cm og fem 90 cm projektører til natkamp - både mod skibe og fly.

Senere i 50'erne blev Middelgrundsfortet ombygget til desideret antiluftskytsbatteri og armeret med fire 105 mm kanoner og ni dobbeltløbede 40 mm. og syv 20 mm. maskinkanoner.

Endnu senere i 60'erne blev det igen omarmeret og udstyret med raketbatteri til luftværnsmissiler.

Bemanding

Ifølge Kystartilleriets Tøjmesterkontor bestod bemandingen i oktober 1918 af 733 mand. I februar 1894 var fortet bemandet med 535 mand.

Find fortet

Fortet er offentligt tilgængeligt, men det kræver en båd ....

Hjemmeside

Fortet.dk
Middelgrunds Fort

Billederne af fortet i dag er venligst stillet til rådighed af Jacob Alexandrowiz

Øvrige billeder er fra Thorning Christensen

Middelgrunds Fort Middelgrunds Fort
Middelgrunds Fort Middelgrunds Fort