Søbefæstningen:

Mosede
Fort

Historie

Fortet blev bygget i 1913-16 og var i militær tjeneste til 1947. Under anden verdenskrig benyttede tyskerne fortet og efter krigen blev fortet anvendt til internering af krigsfanger og derefter som flygtningelejer for tyske flygtninge. Hjemmeværnet benyttede fortet til 1970 og i 1972 blev fortet fredet. I dag er det offentligt tilgængeligt og en del af Mosede Strandpark. Der er et lille museum på fortet.

Fortet vil i de kommende år blive istandsat og indrettet for omkr. 8 mio. kroner og planen er, at det første museum om Danmark under første verdenskrig åbner i 2014.

Beskrivelse

Fortet består af et stort firkantet jordanlæg med en kassematbygning dækket af jord placeret i midten. Seks betonbriske er placeret oven på kassematbygningen. Som vist nok det eneste sted tog man konsekvensen af de erfaringer man havde gjort under tyskernes indtog i Belgien og flyttede hovedarmeringen fra selve fortet til bedre camouflerede batterier i nærheden.

Opgave

Mosede Fort (eller Batteri) dannede Tunestillingens venstre fløj og havde opgaver i forhold til forsvaret af denne. Mosede Fort havde imidlertid også opgaver i forhold til søforsvaret, idet Køgebugt er ret dyb helt ind til kysten ved Mosede og fortet skulle derfor hindre en eventuel fjendtlig landgang her.

Bestykning

Primærarmeringen bestod af seks 12cm haubitzere, som oprindeligt var placeret på fortdækket. De blev senere flyttet til to selvstændige batterier lidt væk fra fortet. Til nærforsvar var opstillet fire 37 mm kanoner placeret i to kaponierer til forsvar af den omkransende tørre grav. Derudover blev fortet i løbet af krigen forsynet med fire 75 mm kanoner og to rekylgeværer til luftforsvar. Fortet var derudover forsynet med to 90 cm projektører til natkamp.

Bemanding

Ifølge Kystartilleriets Tøjmesterkontor bestod bemandingen i oktober 1918 af 198 mand.

Find fortet

Mosede Fort ligger på Mosede Strandvej, ved rundkørslen hvor Mosede Strandvej, Mosede Landevej og Karlslunde Strandvej forbindes.

Hjemmeside

Mosede Fort
Den tørre grav og den mest synlige kaponiere, som er ganske velholdt.
Der er igangsat et ret omfattende og flot renoveringsarbejde på Mosede Fort og det første museum om Danmark under første verdenskrig forventes at åbne i 2014. Vi glæder os til det bliver klar .....