Nordfronten:

Ordrupkrat Batteri

Ordrup Krat
Briske (fundament) til mobilt kanontårn. Den ligger østside af Klampenborgvej tæt ved Posemandens Hus. Til højre i billedet ses operationsområdet (d.v.s. det oversvømmede areal) mod øst.

Historie

Anlægget blev opført i 1887 og sløjfet i 1920. Mens det var aktivt var det ved flere lejligheder genstand for om- og tilbygning. Ved første verdenskrigs udbrud var den tekonologiske udvikling nået så vidt, at man kunne konstruere nogenlunde driftssikre eldrevne projektører. Der blev opstillet en del af disse projektører i Ordrup Krat og der blev bygget et beskyttet maskinhus med motor og generator til levering af strøm hertil. Anlægget er i dag beskyttet som fortidsminde.

Beskrivelse

Stillingen bestod af to dobbeltkarponierer (Øste- og Vestre) og et antal mindre anlæg (dæmningsbatterier) placeret mellem de to kaponierer. Længere bagved (i dag ved muren rundt om Ordrupgårdsamlingen) er placeret en generatorstation, som skulle levere strøm til den seneste teknologi, projektører, som gjorde natlig kamp mulig.

Opgave

Batterierne var indrettet til nærkamp og havde til opgave fra forskellige vinkler at dække dæmningerne, som var nødvendige for at holde det foranliggende oversvømmede område under vand. Uden dæmningerne ville vandet løbe ud i Øresund, idet der er et fald fra Ermelunden til Øresund på vel 10-15 meter. Se iøvrigt siden om oversvømmelsen.

Selve oversvømmelsen skulle vanskeliggøre fjendens march mod København, men netop dæmningerne gav fjenden en mulighed for at komme let og tørskoet frem til målet, hvis de ikke blev behørigt forsvaret og netop dét var batterierne i Ordrupkrats opgave.

Batteriernes aktive krigsdeltagelse ville først blive aktuel efter, at fjenden havede kæmpet sig forbi nordfrontens foranliggende forsvar d.v.s. Garderhøj -, Fortun - og Taarbæk Fort samt Dyrehave- og Baunehøjstillingen.

Bestykning

Kaponiererne var hver armeret med to 75 mm og to 47 mm hurtigskydende kanoner. De mellemliggende batterier var enten bevæbnet med 53 mm hurtigskydende kanoner eller mitrailleuseer (flerløbede maskinkanoner).

Bemanding

De to kaponierer var bemandet med en underofficer og 10 menige. Hvordan de øvrige afsnit af anlægget var bemandet vides ikke.

Find fortet

De to kaponierer er bevarede. Det østre kan ses på galopbanens grund mens det vestlige - med nogen tålmodighed - kan findes syd for S-svinget på Klampenborgvej (ved Posemandens Hus). I samme S-sving findes to små, halvcirkelformede betonkonstruktioner (briske), som var beregnet til at give beskyttelse for mobile pansertårne, enten 53 mm kanoner eller dobbeltløbede maskinkanoner.

Hjemmeside

Fæstningsanlæg i Gentofte
Ordrup Krat

Ordrup Krat østre batteri er synligt bag tribunerne på Gallopbanen.
Ordrup Krat Ordrup Krat
Ordrup Krat
Resterne af et mindre anlæg i skoven sydvest for galopbanen (nord for Klampenborgvej).
Ordrup Krat
Ordrup Krat vestre batteri.
Generatorstation
Ordrup Krat

Briske til mobilt kanontårn. Udsigt fra dæmningsbatteri ved dæmning II - i dag Klampenborgvej. Til højre ses et mobilt pansertårn som kunne placeres i brisken.
Mobilt pansertårn