Søbefæsningen:

Prøvestenen

Prøvestenen

Historie

Prøvestenen kan som militært anlæg føre sin historie tilbage til 1713, hvor en pram af samme navn blev sænket for som kunstig armeret ø at give nødlæ for flåden. I forhold til Københavns nyere befætning er det imidlertid anlægget opført i 1859-63, som har interesse. Fortet blev nedlagt i 1922 og i 1934 solgt til Københavns Havnevæsen. Nærværende sides redaktør har ikke kunnet finde oplysninger om fortets videre skæbne, men det eksisterer endnu og frister efter billederne at dømme en trist tilværelse som fundament for diverse rør.

Beskrivelse

Fortet er opført på en kunstig ø af stenblokke. Formen er angivet på figuren herunder. Armereingen var placeret i et åbent anlæg opdelt ved hjælp af fem betonstøbte traverser, der indeholdt ammunitionsdepoter og mandskabsrum. Ud over bestykningen var anlægget forsynet med kiggertstationer og projektører. Til anlægget var knyttet et mindre havneanlæg.

Opgave

Fortet er en del af søbefæstningens inderste linje og havde som sådan til opgave sammen med Strickers Batteri, Mellemfort, Lynetten og Trekroner generelt at holde fjenden på afstand af byen og specifikt at hindre ham i at trænge ind i Kongedybet - området mellem Saltholm og Sjælland og dermed indsejlingen til Københavns havn.

Bestykning

Fortets lange liv har bevirket, at det er blevet omarmeret jævnligt. Omkring første verdenskrig bestod armeringen af:

• 12 stk. 17 cm kanoner
• 1 stk. 75 mm kanon (muligvis til luftforsvar)
• 3 stk. 47 mm kanon
• 2 stk. rekylgeværer til luftforsvar

Derudover rådede man over to 90 cm projektører til natkamp.

Bemanding

i 1864 var fortet bemandet med 340 mand. Ifølge Kystartilleriets Tøjmesterkontor bestod bemandingen i oktober 1918 af 295 mand. I februar 1894 var fortet bemandet med 402 mand.

Find fortet

Fortet eksistere stadig, men der er ikke offentlig adgang.

Hjemmeside

Prøvesten Fort

Prøvesten Fort
Prøvesten Fort

Tegningen viser fortets bestykning i 1894. Billederne er taget i sommeren 2009 og venligst stillet til rådighed af Freddy Kikkenborg.
Prøvesten Fort Prøvesten Fort Prøvesten Fort
Prøvesten Fort
Last updated on April 2, 2013