Søbefætningen

Batterierne på
Saltholm

Ammunitionstoget på Saltholm
Kilde: Lindberg

Historie

Der fandtes under første verdenskrig to anlæg på Saltholm: Barakke Batteri og Saltholm Batteri.

Barakke Batteri, der er placeret på øens nordvestlige kyst. Det blev etableret i 1904 og nedlagt i 1932.

Saltholm Batteri var placeret på øens sydvestlige kyst. Det blev etableret i 1912 og nedlagt i 1932

Beskrivelse

Barakke Batteri var et åbent jordanlæg, som ud over kanonerne var forsynet med projektører til belysning af de minefelter batteriet havde som sin hovedopgave at forsvare.

Saltholm Batteri var et åbent jordanlæg omkranset af en våd grav. Anlægget bestod af to batterier adskilt af en betonstøbt travers indeholdende ammunitionsdepot og kiggertstation. I tilknytning til batteriet var opført en betonstøbt kaserne. Anlægget var forsynet med projektørstation til natlig kamp.

Af hensyn til at sikre en nogenlunde smidig logistik på øen blev de to batterier under første verdenskrig forbundet med en jernbane.

Opgave

Barakke Batteri havde til opgave at holde minefelterne i Hollænderdybet, altså renden mellem Amager og Saltholm, under ild.

Saltholm Batteri havde til opgave at hindre fjendtlig landgang på øen og samtidig holde minefelterne mellem Saltholm og Dragør under ild.

Bestykning

Under første verdenskrig var Barakkebatteri rustet med:

• 2 stk. 75 mm kanoner
• 2 stk. 47 mm kanoner
• 2 stk. maskingeværer til luftforsvar

og Saltholmbatteri med:

• 2 stk. 75 mm kanoner
• 8 stk. maskingeværer

De to batterier havde derudover hver en 90 cm projektør til natkamp.

Bemanding

I oktober 1918 bestod bemandingen ifølge Kystartilleriets Tøjmesterkontor på Barakke- og Saltholm Batteri af hhv. 131 og 53 mand.

Find fortet

Barakke Batteri er (så godt som) ikke længere identificerbart.

Saltholm Batteri skulle være nogenlunde intakt. Det er i privat eje, og der er så vidt vides ikke offentlig adgang.

Hjemmeside

Engelsk U-båd på grund på Saltholm 1915
Kilde: Orlogsmuseet
Barakke Batteri
Kilde:Thorning Christensen

Barakke Batteri 1915 Kilde: Vestvolden Info
Last updated on April 6, 2013