Sydfronten:

Skovskansen

Historie

Opført 1916, som erstatning for Tømmerupstillingen, og nedlagt i 1919.

Beskrivelse

Sydamagerstillingen, der bestod af Nordre og Søndre Skovbatteri, var en feltbefæstet stilling indrettet på at hindre fjendtlig landgang på kysten. Den havde mange lighedspunkter med de øvrige feltbefæstede stillinger (f.eks. Tunestillingen og stillingerne på nordfronten), idet den dog var modificeret i forhold til opgavens karakter: Stillingen var bl.a. camoufleret i digerne og stillingen var bestykket med særligt kystskyts fast monteret på betonbriske. Batterier placeret bag selve linje håndterede fjernkampen.

Opgave

Stillingen havde til opgave at hindre fjendtlig landgang på Amager mellem Dragør- og Kongelunds Forter.

Bestykning

Ukendt

Bemanding

Ifølge Kystartilleriets Tøjmesterkontor bestod bemandingen (Nordre og Søndre Skovbatteri) i oktober 1918 af 131 mand.

Find fortet

Det meste er væk i dag, men rundt omkrig i private haver m.v. kan den ægte nørd stadig finde rester. Nordre - og Søndre Skovskanse i Kongelunden skulle dog være til at identificere for almindelige mennesker.

Hjemmeside

Ikke eksisterende.