Spodsbjerg
Batteri

Historie

Spodsbjerg Batteri blev opført i 1917. Efter krigen henlå batteriet ubenyttet og forfaldt. Det blev endelig sløjfet i 1938.

Beskrivelse

Det var et åbent jordværk, der var gravet ned i klitterne på toppen af klinten tæt ved havet. Det bestod af to åbne hovedgange med forbindelsesgange, og i siderne af disse gange var der belægningsrum, motorrum, flankeringshuler m.m. bygget i træ med sand- og jordkappe. For enderne af den nordlige hovedgang var kanonbriskene med underliggende ammunitionsmagasiner anbragt - det var batteriets to eneste betonkonstruktioner. Batteriet var omgivet med et pigtrådshegn.

Opgave

Batteriet havde til opgave at beskytte minefelterne ud for Isefjordens munding og at hindre fjendtlige enheder i at sejle ind i Isefjorden. Endelig skulle batteriet hindre landgangsforsøg på nordsiden af Halsnæs

Bestykning

Batteriet var bestykket med to 75 mm. kanoner og et antal rekylgeværer.

Bemanding

Find fortet

Hjemmeside

Jeg har ikke kunnet finde ret meget materiale om batteriet og ovenstående er stort set afskrift efter Kystartilleriforeningens hjemmeside