Søbefæstningen:

Strickers
Batteri

Strickers Batteri

Historie

Fortets historie går helt tilbage til 1801, hvor det havde til opgave at sikre blokskibsrækkens højre fløj under slaget på reden. Det gik alt i alt godt og ifølge overleveringen skulle kampens første skude være blevet affyret fra Strickers Batteri.

Batteriet er blevet ombygget og omarmeret flere gange. Det var i en periode særdeles svært bevæbnet men under første verdenskrig var det kun bestykket med to mobile 75mm kanoner. Efter krigen blev det overtaget af Søværnet som anvendte det til forskellige støtteformål.

I 1954 blev det jævnet med jorden for at give plads for Spritfabrikkerne og Pyrolyseværket øst for Kløvermarken.

Beskrivelse

Værket blev i sin aktive karriere ombygget og omarmeret mange gange. Grundlæggende har der dog hele tiden været tale om et åbent jordanlæg styrket med diverse betonkonstruktioner.

Opgave

Det har ikke været muligt at finde noget klart og entydigt herom, men nærforsvar af København vil være et godt bud.

Bestykning

I 1880'erne var Strickers Batteir armeret med to 29cm og to 35,5cm kanoner. Under første verdenskrig var det kun armeret med to mobile 75mm kanoner.

Bemanding

Ukendt

Find fortet

Fortet lå hvor Spritfabrikkerne ligger i dag d.v.s. øst for Kløvermarken.

Hjemmeside

Ikke eksisterende.

Strickers Batteri
Strickers Batteri i sine velmagtsdage og kort før det blev jævnet med jorden.