Sydfronten

Københavns Befæstening var opdelt i fire (oprindeligt fem) administrative enheder: Nordfronten (der oprindeligt var delt i Nordfronten og Nordvestfronten), Vestfronten, Sydfronten og Søbefæstningen. Søbefæstningen sorterede under flåden mens de øvrige fronter var underlagt hærens kommando.

Sydfronten omfatter alle landbefæst-ningens anlæg på Amager (idet Kastrup-, Dragør-, Kongelunds Fort sorterede under Marinen). I modsætning til de øvrige fronter blev Sydfronten først opført under første verdenskrig.

I 1914 opførtes Tømmerupstillingen. I 1916 blev fronten flyttet sydpå til kystlinjen mellem Dragør Fort og Kongelunds Fort.

Stillingens opgave var at hindre fjendtlig landgang på Amager og beskytte minefelterne i Køge Bugt. Sydfronten blev nedlagt i 1919.

Sydfronten