Nordfronten:

Tinghøj
Batteri

Plantegning af  Tinghøj Batteri

Historie

Batteriet blev opført i 1887-88 og nedlagt i 1920. De tilbageværende rester er beskyttet som fortidsminde.

Beskrivelse

Tinghøj Batteri mindede meget om Vangede Batteri. Det var et åbent halvmåneformet jordanlæg bestående af to batterier knyttet sammen af et fælles ammunitionsdepot. Hele anlægget var ca. 300 meter langt. Mandskabet var indkvarteret i telte.

Plantegning af  Tinghøj Batteri

Opgave

Batteriet havde sammen med Vangede- og Buddigen Batterier til opgave at føre fjenkampen på den sydlige del af nordfronten. Tinghøj Batteri skulle endvidere være med til at dække og understøtte Gladsaxe Fort og den nordlige del af Vestvolden.

Bestykning

Batteriet var udstyret med seks 15 cm kanoner på venstre fløj og fire 12 cm kanoner på højre fløj. Rækkevidden var på hhv. 8,8 og 7,5 km. På dækket var endvidere monteret to ti-løbede matrailleuser (hånddrevne maskinkanoner) i forsvindingstårne.

Bemanding

Det har ikke været muligt at finde oplysninger om bemandingen, men ud fra en betragtning om, at Tinghøj var lidt sværere armeret og havde en kanon mere end Vangede Batteri, kan man vel have en forventning om, at mellem 120 og 150 mand håndterede værkets opgaver.

Find fortet

En temmelig stor del af anlægget skulle være bevaret, men det ligger på privat grund (A/S Dyrups fabrik) ved Vandtårnsvej og er ikke tilgængeligt.

Hjemmeside

Plantegning af  Tinghøj Batteri

Tinghøj Batteri er relativ velbevaret. Billedet øverst til højre viser et kalkmaleri. Der findes lignende udsmykning i flere forter, bl.a. også Fortunfortet, og det er formentlig lavet af artillerister med malergen, som har kedet sig. Fotografierne er venligst stillet til rådighed af Søren Østergaard.
Plantegning af  Tinghøj Batteri

Plantegning af  Tinghøj Batteri