Sydfronten:

Tømmerup
Stillingen

Historie

Tømmerupstillingen blev opført som feltbefæstet stilling i 1914. Den blev nedlagt i 1916, hvor Sydamagerstillingen tog over som hovedkamplinje.

Beskrivelse

Der var tale om en traditionel feltbefæstet stilling med pigtråd, skanser og skyttegrave. Den feltbefæstede linje sammmenkædede seks nærkampbatterier (Petersdal-, Maglebylille-, Broderhøj-, Skjeldgaarde-, Signal- og Koklappebatterier) De blev støttet af fire bagvedliggende batterier, som skulle føre fjernkampen.

Opgave

Tømmerupstillingens formål var at beskytte København mod en invasionsstyrke kommende fra syd.

Bestykning

Stillingen mindede om de feltbefæstede stillinger på Nordfronten og Tunestillingen og var udrustet som sådan med feltmæssige mandskabsrum og ammunitionsdepoter, kanoner og rekylgeværer samt projektør- og kiggertstationer m.v.. Ifølge 'vestvolden info' var linjen bestykket med 10 stk. hurtigskydende 75 mm kanoner og 4 stk. 9 cm kanoner til nærkamp og 8 stk. 9 cm og 8 stk. 15 cm kanoner til fjernkamp.

Bemanding

Ukendt.

Find fortet

Der er i dag ikke synlige rester af Tømmerupstillingen.

Hjemmeside