Nordfronten:

Vangede
Batteri

Vangede Batteri
Det meste af batteriet eksisterer endnu. Men ikke så meget er synligt ....

Historie

Vangede Batteri blev opført i 1887-88 og nedlagt i 1920.

Beskrivelse

Det åbne halvmåneformede jordanlæg bestod af to batterier (nordre og søndre batteri) knyttet sammen af et fælles ammunitionsdepot. Hele anlægget var ca. 300 meter langt. Det er i dag beskyttet som fortidsminde.

Opgave

Batteriet havde flere opgaver. Det skulle sammen med Buddinge- og Tinghøj Batteri varetage fjernkampopgaven og holde fjende på afstand af de foranliggende forter: Bagsværd-, Gladsaxe- og Lyngby Fort. Batterierne skød m.a.o. hen over forterne, hvis kanoner havde kortere rækkevidde. Ud over fjernkampopgaven havde batteriet til opgave at beskytte mellemrummene mellem de foranliggende forter og - i påkommende tilfælde - give forterne rygdækning.

Bestykning

Det søndre batteri var bestykket med seks - det nordre med tre 12 cm kanoner. Skudvidde 8,8 km.

Bemanding

Under første verdenskrig var batteriet bemandet med 3 officerer, 13 underofficerer og 100 menige.

Find fortet

I dag er kun det nordre batteri synligt. Det vindes i et offentligt tilgængeligt anlæg ved Snogegårdsvej.

Hjemmeside

Fæstningsanlæg i Gentofte
Vangede Batteri

Vangede Batteri
Vangede Batteri
Vangede Batteri Vangede Batteri Vangede Batteri