Nordfronten:

Vintappergårds-
stillingen


Tjørnegårdskaponieren, Smakkegårdsvej 80.

Historie

I tiden fra færdiggørelsen af landbefæstningen i 1894 frem til 1. Verdenskrig havde Lyngby By bredt sig ned mod området mellem Lyngbyfortet og Garderhøjfortet. Det nye boligområde forringede muligheden for observation af en fjende og indskrænkede det frie skudfelt fra forterne. Vintappergårds-stillingen blev derfor anlagt i 1914. Stillingen blev nedlagt i 1919 efter afslutningen af 1. Verdenskrig. Beskrivelse

Beskrivelse

Stillingen strakte sig fra Vintappergården ved Mariebjerg Kirkegård til området syd for Garderhøjfortet og bestod af skyttegrave samt pigtrådshegn. Stillingen, som havde en længde på ca. 1500 m, var forstærket af en stor kaponiere (Tjørnegårdskaponieren), to små kaponierer (østre og vestre kaponiere), et beredskabsrum samt et maskinhus, hvorfra der leveredes strøm til projektører i kaponiererne.

Bestykning

Ukendt - måske har der blot været tale om den bevæbning sikringsstyrken medbragte?

Bemanding

Ukendt.

Opgave

At forhindre en fjendtlig indtrængen i området mellem Lyngbyfortet og Garderhøjfortet. Fra kaponiererne kunne pigtrådshegnene belyses og beskydes.

Find fortet

”Tjørnegårdskaponieren" ses i dag tydeligt på den nordlige side af Smakkegårdsvej i nr. 80 (privat have). Østre kaponiere ligger på Vinagervej 2 lige nord for kontoret på Genbrugsstationen. Vestre kaponiere kan ses på Mariebjerg Kirkegård på skrænten ved sydlig Urnedal, og beredskabsrummet ligger tæt ved kapellet.

Hjemmeside

Fæstningsanlæg i Gentofte
Tjørnegårdskaponieren